Bạn bị tag: Song Pham, Huong Pham và 4 khác

I free today should i will talk a story, Which i see in zalo. The story talk about a husband and a wife, They are arguing each orther by english BUT(:|)
- Sugar you you go, sugar me me go!
( Đường cô cô đi, đường tôi tôi đi!)
Cô vợ:
- You think you tasty?
(Anh nghĩ anh ngon lắm hả?)
Anh chồng:
-I love toilet you go go!
(Tôi yêu cầu cô đi đi!)
Cô vợ:
-You think you are belly button of dance pole? You
live a place monkey cough flamingo crows, clothes
house country!
(Anh nghĩ anh là cái rốn của vũ trụ hả? Anh sống
nơi khỉ ho cò gáy, đồ nhà quê)
Anh chồng đáp lại:
-You onion summer three dowm seven up. No
enough listen.
( Cô hành hạ tôi ba chìm bảy nổi. Thôi đủ rồi nghe)
Cô vợ mếu máo:
-Me take you, you poor storn spinach two table
hand white!
(Tôi lấy anh, anh nghèo rớt mồng tơi, hai bàn tay
trắng!)
Anh chồng thấy tội bèn nói
-You eat criminal so, no star where, we can do
again from first.
(Em ăn gian quá, không sao cả, mình có thể làm lại
từ đầu)
P/S: Unbelievable, The new english(=)))


Hope Speak: Bạn muốn làm một cái gì đó mà mọi người công nhận như Hope Speak. Bạn muốn tạo ra một cái gì đó mà tồn tại và kéo dài nhiều thế hệ; được nhớ đến với hàng trăm năm. Bạn mong muốn truyền cảm hứng cho một người nào đó để họ xem nó như là cuộc sống, là một món quà và một niềm vui. Viết cho chúng tôi có nghĩa là bạn viết để thay đổi thế giới.

Hope Speak giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong việc học ngoại ngữ bằng cách gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với người nước ngoài


Từ khóa: Thành viên được gửi bài, Viết blog, Thành viên được trở thành nhà văn, Muốn thành viên gửi bài, Blogger...

3 Người Chọn Điều Này
Đại Vĩ >3 years
(:D)# Đình Đình
Đại Vĩ >3 years
(=)))#Song pham
Đại Vĩ >3 years
You are welcome# Nguyen minh tan
Đình Đình >3 years
: )) omg this's so funny
Song Pham >3 years
Haha, wtf
Mint >3 years
thanks for showing me (=)))


loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem