A quiz on the weekend to relax

Viết bởi Kim NgânKim Ngân- (sandra_mai)

There is a very rich man with eccentric personality, he has two sons, but he just wanted to leave assets for one person only child. One day, he give each child a horse, a little food and water. He said two children crossing a vast desert, "which horse finished last", its owner will receive assets.
Two boys Start to cross through the desert but nobody goes forward with the hot sun of the desert. There are a man riding a camel passing by looked at them with curious eyes. After knowing this thing, he laughed and told the two boys a saying. And then two boys rode the fast to go home soon, just wish me the first one.

What is that saying?


Hope Speak: Bạn muốn làm một cái gì đó mà mọi người công nhận như Hope Speak. Bạn muốn tạo ra một cái gì đó mà tồn tại và kéo dài nhiều thế hệ; được nhớ đến với hàng trăm năm. Bạn mong muốn truyền cảm hứng cho một người nào đó để họ xem nó như là cuộc sống, là một món quà và một niềm vui. Viết cho chúng tôi có nghĩa là bạn viết để thay đổi thế giới.

Hope Speak giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong việc học ngoại ngữ bằng cách gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với người nước ngoài


Từ khóa: Thành viên được gửi bài, Viết blog, Thành viên được trở thành nhà văn, Muốn thành viên gửi bài, Blogger...

4 Người Chọn Điều Này
Dinh Phuong >2 years
it is the most thing to think of our life in all.
lucky >3 years
so they have to buy this horse first to become owner
lucky >3 years
Owner of the horse is different from these two guys...
Ngoc Anh >3 years
how are you?
Ngoc Anh >3 years
i very happy that i add friend with you
Kim Ngân >3 years
nice to meet you Ngoc Anh. Have a good weekend!
Ngoc Anh >3 years
i want to add friend with you Kim Ngan?
josh croos >3 years
haha,really
Kim Ngân >3 years
think more my quiz and answer it, please! "Song Pham"
Song Pham >3 years
haha, i like this idea (=)))
Kim Ngân >3 years
There are two people in the race, if your horse is failed, you will receive assets. Do you understand?
Song Pham >3 years
"which horse does not win, owner will be received assets" (=8>)
Kim Ngân >3 years
My English is not good. So I want to know you don't understand what I want to description about the quiz or you understand but you can't answer?
Song Pham >3 years
oh, that could be a great idea (:->), however i don't understand (8-})
Kim Ngân >3 years
I'll give you a clue is: "which horse does not win, owner will be received assets".(;))
Kim Ngân >3 years
both are incorrect
Song Pham >3 years
your father just jokes (:|)
home sweet home?
Kim Ngân >3 years
you can give some answers(;))
Song Pham >3 years
don't know, Many answers could be correct (:()


loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem