Trinh Tran- (Amy19955)

Gender: Female / Age: 23

Country: Viet Nam

City: Bien Hoa

Member since 2018

vote emptyvote emptyvote emptyvote emptyvote empty

Về tôi: Mình muốn học tiếng Anh từ tất cả các bạn bè trên thế giới. Mong muốn được các bạn hổ trợ kỹ năng giao tiếp cho mình nhé. Xin chân thành cảm

Status

loading
Articles were updated, click here to see it