Hằng Bùi- (Anais)

Giới tính: Nữ / Tuổi: 18

Quốc gia: Viet Nam

Thành phố: Viet Tri

Tham gia từ 2015

vote emptyvote emptyvote emptyvote emptyvote empty

Looking for IELS and SAT masters!!! ^^

Tình trạng

HPLNY!!!!! ^^

12435245_477944055740674_860408763_o-1455008762.jpg

(=poc-oh=)(=poc-oh=)(=poc-oh=)

5 Người Chọn Điều Này
Dinh Phuong >2 years
good smell on your women day.
Dinh Phuong >2 years
yes sure

Hi5! :))))

12108842_484703971707864_7932307348660165134_n-1449985678.jpg

Sweet BFF!!!

IELS and SAT masters!!!

Need so much someone can tell me some advices on how to get an IELTS successfully, and how to learn all English grammars!!(:|)(:|)(:|)
Thank you and Merci!!! (;))(;))(;))

1 Người Chọn Điều Này

IELS and SAT masters!!!

Has anyone here ever tested for schorlarship??? Plz, I want some advices... for a better future!!! :)

1 Người Chọn Điều Này
<< Đọc thêm >>
loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem