AUTU-SPT- (AUTU-SPT)

Giới tính: Nữ / Tuổi: 25

Quốc gia: Viet Nam

Thành phố: Nha Trang

Tham gia từ 2015

Quan tâm tới Bạn học

vote emptyvote emptyvote emptyvote emptyvote empty

Bạn chat ưa thích
vankinh123456

Giới tính: Nam / Tuổi: 29

Quốc gia: Viet Nam

HOÀNG NHẬT

Giới tính: Nam / Tuổi: 24

Quốc gia: Viet Nam


Have a nice day!

Hello. I'm new member! Help, please!

Me too, i also want talk with everyone to improve skill E
AUTU-SPT >3 years
I have studied english for 7 years. But I can't speak fluency english. Talk to me, often!
loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem