văn chí bảo- (BaoBaker)

Gender: Male / Age: 19

Country: Viet Nam

City: Rach Gia

Member since 2015

vote emptyvote emptyvote emptyvote emptyvote empty

About me

- hello i want to improve my english by the way talking and meet more new friends, i'm friendly :) i have skype
- xin chào, tối muốn nâng cao tiếng anh của mình qua nói chuyện và làm quen với nhiều bạn mới, tôi rất thân thiện :) tôi có skype để cho việc nói chuyện thêm thuận tiện hơn :)

Favourite friends
Emily Williams

Gender: Female / Age: 20

Country: Mexico


hi nice to meet everyone

289254751_920-1438528394.jpg
  • hi everybody, i want to meet a new friends to improve my english maybe we can hang out sometimes :)
  • xin chào mọi người, mình rất thích kết bạn mới để nâng cao tiếng anh của mình có thể chúng ta nên ra ngoài nói chuyện ở một thời gian nào đó :)
4 People Hand Up This
loading
Articles were updated, click here to see it