bùm bùm bùm chát chát chát

Written by Miu.st.267Miu.st.267- (Miu.st.267)

Miu.st.267 >3 years
(=dragon-dreaming=)
Miu.st.267 >3 years
ủa mẹt mình đau giống người anh đâu bạn
(=dragon-hahayouarecrazy=) ừ nói tiếng việt mới biết không cứ tưởng là tây hahaha
Miu.st.267 >3 years
longkun yes i'm very happy
Miu.st.267 >3 years
Anh Bùi Quốc mình là người việt mà ai ns mình người anh quốc đâu
đây là người việt rồi
longkun >3 years
you look very happy (:D)


loading
Articles were updated, click here to see it