can you help me learn english ......I need u (:D)

Viết bởi Lun NamLun Nam- (ko_themdau)

Đại Vĩ >3 years
Actually my english isn't good but we can chat each orther to improve ous englsih, Okay? If you want, Can you add me in your list facebook ?


loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem