Vy Cherry- (CherryxPussy)

Giới tính: Nữ / Tuổi: 23

Quốc gia: Viet Nam

Thành phố: Ho Chi Minh City

Tham gia từ 2015

vote emptyvote emptyvote emptyvote emptyvote empty

I want to chat with someone interesting right now ^^

Tình trạng

Về tôi

Me: Aquarius

Likes: New things
Nature
Pets
Coffee
Art
Music (not K-pop >.<)

I'm look people who are: Friendly
Open - minded
Polite
Creative
Funny
Both mature and childish ^^


loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem