Đắc Chức Nguyễn Vũ- (dacchuctm)

Giới tính: Nam / Tuổi: 30

Quốc gia: Viet Nam

Thành phố: Vung Tau

Tham gia từ 2015

vote emptyvote emptyvote emptyvote emptyvote empty

Social network

Tình trạng
Bạn chat ưa thích
Mèo Sumi

Giới tính: Nữ / Tuổi: 30

Quốc gia: Viet Nam


Asking direction when travelling

Cùng học các cách hỏi và chỉ đường bằng tiếng Anh để tự tin giao tiếp, không bị lạc khi đi du lịch nước ngoài nhé!

  1. Hỏi đường

    Can you tell me the best way of getting to your office? Anh có thể chỉ tôi cách tốt nhất để đến văn phòng của anh không?
    How do I get to your office? Làm sao tôi đến được văn phòng của anh?
    What's the quickest way of getting to your office? Cách nào đến được văn phòng của anh nhanh nhất?
    Where are you exactly? Chính xác là anh ở đâu?

  2. ...

Đọc thêm
1 Người Chọn Điều Này
loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem