Daily Conversation: Hobbies

Viết bởi Minh SangMinh Sang- (minhsang)

hobby-1422248209.jpg

A : What do you do for fun?
B : I’m fond of watching movie. What about you?
A : So do I. But I only enjoy certain movies such as documentary, science and action movies.
B : What movie do you like the most?
A : Romantic films. Because they refresh my mind. What makes you interested in science, documentary , and action films.
B : Sometimes people get ideas from the movie they watch. I like to imagine something. It makes me more creative. Ideas cost nothing to produce, but sometimes it produces millions.
A : I agree with you. I can also get the moral guide to solve various issues in life through films.
B : But we should be selective in choosing movie for children or young people. Because bad
movies can easily harm their mind.
A : Absolutely.

For more conversation about hobbies: http://dailyenglishconversation.com/?cat=62


Hope Speak: Bạn muốn làm một cái gì đó mà mọi người công nhận như Hope Speak. Bạn muốn tạo ra một cái gì đó mà tồn tại và kéo dài nhiều thế hệ; được nhớ đến với hàng trăm năm. Bạn mong muốn truyền cảm hứng cho một người nào đó để họ xem nó như là cuộc sống, là một món quà và một niềm vui. Viết cho chúng tôi có nghĩa là bạn viết để thay đổi thế giới.

Hope Speak giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong việc học ngoại ngữ bằng cách gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với người nước ngoài


Từ khóa: Thành viên được gửi bài, Viết blog, Thành viên được trở thành nhà văn, Muốn thành viên gửi bài, Blogger...

3 Người Chọn Điều Này


loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem