Danielle- (damanh)

Gender: Female / Age: 17

Country: Viet Nam

City: Ha Noi

Member since 2017

vote emptyvote emptyvote emptyvote emptyvote empty

Hmm... Good! :D

Status
Favourite friends
Nikhil Devisetty

Gender: Male / Age: 21

Country: India

Joy

Gender: Male / Age: 21

Country: Bangladesh

Akira Hide

Gender: Female / Age: 16

Country: Viet Nam

Nguyễn Hoàng Diệu

Gender: Female / Age: 23

Country: Viet Nam


Hi everyone!

I'm living in vietnam and I want to improve my vietnamese. Can you help me? Please..

1 People Hand Up This
Victory Ngo 13 days
i' glad to see u here
Victory Ngo 13 days
hi girl :D do u still live in Viet Nam :)

16/2/2017

c908a35e4c20546e0a33176a7991d7df-1487239303.jpg
  • 저 별도 나를 보고 있을까? 아니 날... 지금 날 찾고 있진 않을까? 아니 날... 피해 가고 있을까? 아니 날...
  • Is that star looking at me? Just me… Isn’t that star looking for me? Or does that avoid me? Me...
  • Có phải những ngôi sao kia đang nhìn về phía em? Chỉ mình em thôi... Những ngôi sao kia đang tìm kiếm em sao? Hay chúng đang cố lảng tránh em vậy? Chỉ mình em...
5 People Hand Up This

8/2/2017

208de5caf214795c2450c0c1d14a7593-1486524929.jpg
  • "Our wisdom comes from our experience, and our experience comes from our foolishness." - Sacha Guitry
  • "Sự sáng suốt của chúng ta đến từ kinh nghiệm, và kinh nghiệm đến từ sự ngu ngốc."
3 People Hand Up This
nếu my lòa chuyên doa , my chỉ ta chút chút đc ko , làm bọn cũng tốt
if you are an expert about the english grammar . can you make friend with me .

4/2/2017

2015-11-05-201500247-1486219053.jpg
  • There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift… the end of a day.
  • Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi… Qua hết một ngày.
2 People Hand Up This
<< read more >>
loading
Articles were updated, click here to see it