Danielle- (damanh)

Gender: Female / Age: 18

Country: Viet Nam

City: Ha Noi

Member since 2017

vote emptyvote emptyvote emptyvote emptyvote empty

Hmm... Good! :D

Status
Favourite friends
Nikhil Devisetty

Gender: Male / Age: 22

Country: India

Joy

Gender: Male / Age: 23

Country: Bangladesh

Akira Hide

Gender: Female / Age: 18

Country: Viet Nam

Nguyễn Hoàng Diệu

Gender: Female / Age: 25

Country: Viet Nam


Hi everyone!

I'm living in vietnam and I want to improve my vietnamese. Can you help me? Please..

1 People Hand Up This
claramuhango ~1 year
chào bạnTên tôi là clara muhango, tôi đã đọc về bạn trong trang này hopepeak.com và tôi quyết định liên hệ với bạnTình bạn hy vọng rằng bạn sẽ chấp nhận yêu cầu của tôi, nếu bạnChấp nhận yêu cầu của tôi, vui lòng trả lời địa chỉ email của tôi([email protected]) hoặc gửi cho tôi email của bạn để tôiSẽ gửi cho bạn bức ảnh của tôi và thêm về tôi, tôi tin rằng chúng tôiCó thể làm bạn tốt, để khoảng cách không phải là một rào cảnHãy để tình yêu kết nối, bởi vì tình yêu là một cây cầu kết nối xaKhoảng cách gầntừClara muhango([email protected])
Victory Ngo ~1 year
i' glad to see u here

16/2/2017

c908a35e4c20546e0a33176a7991d7df-1487239303.jpg
  • 저 별도 나를 보고 있을까? 아니 날... 지금 날 찾고 있진 않을까? 아니 날... 피해 가고 있을까? 아니 날...
  • Is that star looking at me? Just me… Isn’t that star looking for me? Or does that avoid me? Me...
  • Có phải những ngôi sao kia đang nhìn về phía em? Chỉ mình em thôi... Những ngôi sao kia đang tìm kiếm em sao? Hay chúng đang cố lảng tránh em vậy? Chỉ mình em...
5 People Hand Up This

8/2/2017

208de5caf214795c2450c0c1d14a7593-1486524929.jpg
  • "Our wisdom comes from our experience, and our experience comes from our foolishness." - Sacha Guitry
  • "Sự sáng suốt của chúng ta đến từ kinh nghiệm, và kinh nghiệm đến từ sự ngu ngốc."
3 People Hand Up This
nếu my lòa chuyên doa , my chỉ ta chút chút đc ko , làm bọn cũng tốt
if you are an expert about the english grammar . can you make friend with me .

4/2/2017

2015-11-05-201500247-1486219053.jpg
  • There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift… the end of a day.
  • Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi… Qua hết một ngày.
2 People Hand Up This
<< read more >>
loading
Articles were updated, click here to see it