Danielle- (damanh)

Gender: Female / Age: 18

Country: Viet Nam

City: Hoi An

Member since 2017

vote emptyvote emptyvote emptyvote emptyvote empty

Hmm... Good! :D

Status
Favourite friends
Nikhil Devisetty

Gender: Male / Age: 20

Country: India

Joy

Gender: Male / Age: 21

Country: Bangladesh

Akira Hide

Gender: Female / Age: 16

Country: Viet Nam

Nguyễn Hoàng Diệu

Gender: Female / Age: 23

Country: Viet Nam


16/3/2017

17155789_1243312315789348_2632290807257666780_n-1489649230.jpg
  • Who am I? What do I really want?
  • Tôi là ai? Tôi thật sự muốn gì?
2 People Hand Up This

16/2/2017

c908a35e4c20546e0a33176a7991d7df-1487239303.jpg
  • 저 별도 나를 보고 있을까? 아니 날... 지금 날 찾고 있진 않을까? 아니 날... 피해 가고 있을까? 아니 날...
  • Is that star looking at me? Just me… Isn’t that star looking for me? Or does that avoid me? Me...
  • Có phải những ngôi sao kia đang nhìn về phía em? Chỉ mình em thôi... Những ngôi sao kia đang tìm kiếm em sao? Hay chúng đang cố lảng tránh em vậy? Chỉ mình em...
4 People Hand Up This

8/2/2017

208de5caf214795c2450c0c1d14a7593-1486524929.jpg
  • "Our wisdom comes from our experience, and our experience comes from our foolishness." - Sacha Guitry
  • "Sự sáng suốt của chúng ta đến từ kinh nghiệm, và kinh nghiệm đến từ sự ngu ngốc."
3 People Hand Up This
oh , because i think we can live in together homeland . so what happen , i'm sorry . - with Danielle
Danielle 22 days
Điều đầu tiên nên làm, là tôn trọng quốc ngữ bạn ạ. Trong văn nói có thể biến tấu tùy thích, nhưng với văn viết thì nên giữ ý tứ nhé. Dù sao, cũng rất hân hạnh được làm quen. (:~)) - with Cáo già họ hồ

4/2/2017

2015-11-05-201500247-1486219053.jpg
  • There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift… the end of a day.
  • Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi… Qua hết một ngày.
2 People Hand Up This
<< read more >>
loading
Articles were updated, click here to see it