Đinh Tùng Dương- (dinhtungduong)

Giới tính: Nam / Tuổi: 19

Quốc gia: Viet Nam

Thành phố: Bac Giang

Tham gia từ 2015

vote emptyvote emptyvote emptyvote emptyvote empty

Hello guys! I'm a new member of Hopespeak. I'd love to chat, exchange with all you in English to be able improve my language and your like. Thanks!

Tình trạng
Bạn chat ưa thích
Đại Vĩ

Giới tính: Nam / Tuổi: 20

Quốc gia: Viet Nam

will of god

Giới tính: Nam / Tuổi: 18

Quốc gia: Viet Nam


loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem