do you like alaska???

Viết bởi huong tranhuong tran- (huongvani)

10660247_907729729238250_6596296507915681051_n-1436421805.jpg
11 Người Chọn Điều Này
Ethan Taylor >3 years
i hope your horse is ok!
MrRomantic >3 years
thương cho cái lưng con chóa. hì hì
Meo Miu >3 years
i am fan of Pet. oh. you are lucky. i think your pet is very clever
huong tran >3 years
lee.hieu:i'm so sorry,of my friend :)))
Lee.Hieu >3 years
haha ^^ . it your pet?
huong tran >3 years
Lee.Hieu i don't know too,huhuhu
Lee.Hieu >3 years
how to distinguish between alaska and huskey?
huong tran >3 years
minhtran Ok
huong tran >3 years
Lee.Hieu it's beautiful
huong tran >3 years
thanks Meo Miu
Meo Miu >3 years
oh. great. (:8>)
Lee.Hieu >3 years
Nice dog
minhtran >3 years
hey can we be friend :D


loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem