Đôi khi biết là ngu ngốc mà vẫn làm, thế mới hay! Michael...

Viết bởi Ngô thị tràNgô thị trà- (Lisalisa5)

just as all aspect of life, although your action perhaps right or wrong but when you decided you accept your fate
Thai >3 years
why???


loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem