Estian Noval- (Estian)

Giới tính: Nam / Tuổi: 23

Quốc gia: Indonesia

Thành phố: Bengkulu

Tham gia từ 2015

Quan tâm tới Bạn học nữ

vote emptyvote emptyvote emptyvote emptyvote empty

Về tôi

HI my name estian noval. I live in Indonesia. I would be happy if some new friends. I was eager to learn and stay in Japan

Bạn chat ưa thích
Ái Nhi Trần Thị

Giới tính: Nữ / Tuổi: 25

Quốc gia: Viet Nam

Chief

Giới tính: Nam / Tuổi: 22

Quốc gia: Pakistan

Emily Williams

Giới tính: Nữ / Tuổi: 20

Quốc gia: Mexico

Phạm Phú Long

Giới tính: Nam / Tuổi: 18

Quốc gia: Japan


Estian Noval >3 years
Thanks
Estian Noval >3 years
That's okay, just move your body. Make sure you love breakdance (:->)
Estian Noval >3 years
Okay maybe this afternoon we can to try it again
Meo Miu >3 years
(:D)
Estian Noval >3 years
hehehe
Song Pham >3 years
you are welcome! (<4-P)
<< Đọc thêm >>
loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem