I think nobody have not first love. Me too, The people said that first love is suffering, it's right. I have never felt it before And Now i feeling Very suffering and i don't want to continue love Why? Haha, Because i love her a lot of but she never love me, never like me, i'm a crown in her presence, i just want to fun, just want to smile Although She is smile with The crown as me, but actually, She never love me. She like a different man. He is very handsome, Very funny and special he did her smile, did her fun more than me. and i know her like him. You have know how i felt? Very sad, very not fun, ... but i hope to her can happy with him


Hope Speak: Bạn muốn làm một cái gì đó mà mọi người công nhận như Hope Speak. Bạn muốn tạo ra một cái gì đó mà tồn tại và kéo dài nhiều thế hệ; được nhớ đến với hàng trăm năm. Bạn mong muốn truyền cảm hứng cho một người nào đó để họ xem nó như là cuộc sống, là một món quà và một niềm vui. Viết cho chúng tôi có nghĩa là bạn viết để thay đổi thế giới.

Hope Speak giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong việc học ngoại ngữ bằng cách gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với người nước ngoài


Từ khóa: Thành viên được gửi bài, Viết blog, Thành viên được trở thành nhà văn, Muốn thành viên gửi bài, Blogger...

6 Người Chọn Điều Này
Đại Vĩ >3 years
oh, thank you very much# luuton
luuton >3 years
trying dai vi
Đại Vĩ >3 years
(:<<)(:D)# Nhu Nguyen
Nhu Nguyet >3 years
oh,like me .So sad haha
Đại Vĩ >3 years
thank you so much because you are comforting for me, i will try to surpass it#pham pham
pham pham >3 years
forget all. be stronger! you 're still young, you can do whatever you want.((3D))
Đại Vĩ >3 years
Yep, thank you very much #sally88 i will try to foget it, Now i need to focus learn english. Because i want to improve my english
Sally >3 years
Love is a choice. You choose her, but she had her choice. First love is always pure love and make you never forget, whether it is one-sided love. So, do not be sad, because you will be happy with true love in the future.
Đại Vĩ >3 years
I will try more for my future
Đại Vĩ >3 years
Hi #Abderrazak Rbn
Đại Vĩ >3 years
Yep, if you are agree with me, I think you are experiencing it? is that true? # Imane Bouzkri
Song Pham >3 years
Oh, poor you man. You should try more times(:-B)
hello
Imane Bouzkri >3 years
yes i agree with you
Đại Vĩ >3 years
Yep, it's is very suffering
Thanh Tâm >3 years
first love maybe not nice love


loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem