Since childhood I have enjoyed watching football because my father was a great fan of this sport. I started watching World cup in 1994. At that time I did not understand anything. My favorite player is Cristiano Ronaldo. I like him because he plays very well and he's very handsome. He really looks like playboy but I think he is a good person. (:UO))


Hope Speak: Bạn muốn làm một cái gì đó mà mọi người công nhận như Hope Speak. Bạn muốn tạo ra một cái gì đó mà tồn tại và kéo dài nhiều thế hệ; được nhớ đến với hàng trăm năm. Bạn mong muốn truyền cảm hứng cho một người nào đó để họ xem nó như là cuộc sống, là một món quà và một niềm vui. Viết cho chúng tôi có nghĩa là bạn viết để thay đổi thế giới.

Hope Speak giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong việc học ngoại ngữ bằng cách gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với người nước ngoài


Từ khóa: Thành viên được gửi bài, Viết blog, Thành viên được trở thành nhà văn, Muốn thành viên gửi bài, Blogger...

4 Người Chọn Điều Này
Song Pham >3 years
of course, everyone likes Ronaldo, me too!!!
mahdi >3 years
Ronaldo is good man because he help to other people.
Tam Lee >3 years
I only Cristiano Ronaldo when he play for old team, Now,he is chatinhfmentality,I dont like his now (:P)
Đại Vĩ >3 years
My favorite is ronaldinho. Althought he isn't handsome, he plays ball very well. That time if bought a milk crate, will presented a ball which it have the signature of him and i have two ball(:D). Now he plays ball isn't good like that time but i will forever forever be fan of him


loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem