My Dad gave me an Iphone4 in my birthday...and yesterday I lost it :( I am upset not because it is expensive but cus it was my dad's present :( And the reason why I lost it has been a mystery since then. I can't imagine how can I lost my iphone while I was putting it in my bag also with my friend's phone in there, and my laptop was in may bag too. Then the door was locked during the time I and my team was having the performance in the stage. Then we went back and cleaned the room to go home. That was the time I realized just my phone was missing :((.. It was out of battery too... Yeah so now say goodbye to it... :(


Hope Speak: Bạn muốn làm một cái gì đó mà mọi người công nhận như Hope Speak. Bạn muốn tạo ra một cái gì đó mà tồn tại và kéo dài nhiều thế hệ; được nhớ đến với hàng trăm năm. Bạn mong muốn truyền cảm hứng cho một người nào đó để họ xem nó như là cuộc sống, là một món quà và một niềm vui. Viết cho chúng tôi có nghĩa là bạn viết để thay đổi thế giới.

Hope Speak giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong việc học ngoại ngữ bằng cách gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với người nước ngoài


Từ khóa: Thành viên được gửi bài, Viết blog, Thành viên được trở thành nhà văn, Muốn thành viên gửi bài, Blogger...

3 Người Chọn Điều Này
diemdiem >3 years
when i begin to read your topic, i think i read a detective story ^^
Song Pham >3 years
edokawa conan-kun
:( oaoaoa
Huong Pham >3 years
Man, wish Sherlock Holmes was there (:|)


loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem