Hello people, I'm new user here, I'd like training my english, who can help me please?

Viết bởi Leandro Gomes da SilvaLeandro Gomes da Silva- (it.leandrogomes)

Hello people, I'm new user here, I'd like training my english, who can help me please?


Hope Speak: Bạn muốn làm một cái gì đó mà mọi người công nhận như Hope Speak. Bạn muốn tạo ra một cái gì đó mà tồn tại và kéo dài nhiều thế hệ; được nhớ đến với hàng trăm năm. Bạn mong muốn truyền cảm hứng cho một người nào đó để họ xem nó như là cuộc sống, là một món quà và một niềm vui. Viết cho chúng tôi có nghĩa là bạn viết để thay đổi thế giới.

Hope Speak giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong việc học ngoại ngữ bằng cách gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với người nước ngoài


Từ khóa: Thành viên được gửi bài, Viết blog, Thành viên được trở thành nhà văn, Muốn thành viên gửi bài, Blogger...

7 Người Chọn Điều Này
Hee hee >3 years
Me too
Nguyễn Thư >3 years
I need sombody to learn English with me too. Nice to meeat you ^^
Pham Thuong >3 years
me too, help me :(
You have skype? Please add me it.leandrogomes. We can train our english together
Kim Ngân >3 years
hello, nice to meet you
Queen Lam >3 years
hello, nice to meet you! (=)))
Đình Đình >3 years
Im a new user too and i hope i can make more friends . Nice too meet you
Mio Ngân >3 years
learning english together
Thoa Bui >3 years
I really really want to speak english. Help me please.
smallpea >3 years
if you want we will talk on long time. im new use here too
dung nguyen >3 years
how are everybody?
dung nguyen >3 years
helo everybody
Cao Thanh Tam >3 years
Me too, we can be friend to talk English everyday, for improve our English.
How do you do for bettrr your english?
How do you do for training english?
Hưng Hồ >3 years
Hello. Nice to meet you!
Hi guys! Have a nice day.
Đại Vĩ >3 years
Hi, Nice to know you
My name is Leandro and Im from Brazil, and here you from?
Im happy to have your reply. What's your name, Song Pham?
Hello everyone. My name is Phượng and Im a new user too. Im very happy if I have new friend and help my english get better.
Song Pham >3 years
hi, of course, we can be a friend


loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem