I'm living in vietnam and I want to improve my vietnamese. Can you help me? Please..


Hope Speak: You want to do something that people recognize like us. You want to create something that lasts generations; that is remembered for hundreds of years. You desire to inspire someone to see life as it really is, a gift and a pleasure, being to be grateful for. When you write for us means you write to change the world.

Hope Speak lets you save time and money for learning languages by chat with strangers and chat with random people you meet


Tags: Submit guest post, Add blog post, Become guest writer, Guest bloggers wanted, Looking for guest bloggers...

1 People Hand Up This
claramuhango ~1 year
chào bạnTên tôi là clara muhango, tôi đã đọc về bạn trong trang này hopepeak.com và tôi quyết định liên hệ với bạnTình bạn hy vọng rằng bạn sẽ chấp nhận yêu cầu của tôi, nếu bạnChấp nhận yêu cầu của tôi, vui lòng trả lời địa chỉ email của tôi([email protected]) hoặc gửi cho tôi email của bạn để tôiSẽ gửi cho bạn bức ảnh của tôi và thêm về tôi, tôi tin rằng chúng tôiCó thể làm bạn tốt, để khoảng cách không phải là một rào cảnHãy để tình yêu kết nối, bởi vì tình yêu là một cây cầu kết nối xaKhoảng cách gầntừClara muhango([email protected])
Victory Ngo ~1 year
i' glad to see u here
Victory Ngo ~1 year
hi girl :D do u still live in Viet Nam :)


loading
Articles were updated, click here to see it