Hi all.. I'm an advanced learner. I'm looking for friends worldwide and hope I can teach you english. If anyone is intrested, text me via Whatsapp at +91 9976375599 and lets chat up. You're welcome..


Hope Speak: Bạn muốn làm một cái gì đó mà mọi người công nhận như Hope Speak. Bạn muốn tạo ra một cái gì đó mà tồn tại và kéo dài nhiều thế hệ; được nhớ đến với hàng trăm năm. Bạn mong muốn truyền cảm hứng cho một người nào đó để họ xem nó như là cuộc sống, là một món quà và một niềm vui. Viết cho chúng tôi có nghĩa là bạn viết để thay đổi thế giới.

Hope Speak giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong việc học ngoại ngữ bằng cách gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với người nước ngoài


Từ khóa: Thành viên được gửi bài, Viết blog, Thành viên được trở thành nhà văn, Muốn thành viên gửi bài, Blogger...

7 Người Chọn Điều Này
I don't have Skype guys! I have some issue with that. But I'll get it back solved soon.. Thanks for commenting..
Erza lily >3 years
Nice to meet you, i hope you can help me speak english well
It's nice to meet you:)
you can add me on skype
Đình Đình >3 years
Hi nice too meet you. (:~))


loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem