sophia- (Hotgirl95)

Giới tính: Nữ / Tuổi: 24

Quốc gia: Viet Nam

Thành phố: Ha Noi

Tham gia từ 2015

vote emptyvote emptyvote emptyvote emptyvote empty

Nimen hao.

Tình trạng

Say hello

hello everyone. I'm Sophia, from Vietnam. I joined here with hope to find somebody, who can chat with me by Chinese because i want to improve my Chinese Madarin. Nice to make friend to all of you.
Nimen hao!

4 Người Chọn Điều Này
bizhu >3 years
Hi I also want to improve my chinese. We can chat together ,ok?
June_phan >3 years
hi
loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem