Bạn bị tag: Chiang, Minh Sang và 2 khác

1-1422935877.jpg

You have already heard about "Howdy partner" in American films and Internet, but do you know how and when to use them?

Howdy means an expression of greeting. Howdy is a is a shortened form of the formal "How do you do". This word is quite regional, however. People would look at you strangely if you said this in places other than the Southern and Southwestern US. Today we will learn to use howdy in a sentence and try to practice as soon as you could:

  • But, the very best gift of all is knowing that I have a dear friend who took time to write and say howdy !
  • When I was in the area, I'd drop in and say howdy to Aunt Dot and one day, she introduced me to another of the women who volunteered their time in the store.
  • On the way home, I was walking down 7th and happened to glance into a diner as I passed and spotted Erica from work, so I popped in to say howdy...

Hope Speak: Bạn muốn làm một cái gì đó mà mọi người công nhận như Hope Speak. Bạn muốn tạo ra một cái gì đó mà tồn tại và kéo dài nhiều thế hệ; được nhớ đến với hàng trăm năm. Bạn mong muốn truyền cảm hứng cho một người nào đó để họ xem nó như là cuộc sống, là một món quà và một niềm vui. Viết cho chúng tôi có nghĩa là bạn viết để thay đổi thế giới.

Hope Speak giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong việc học ngoại ngữ bằng cách gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với người nước ngoài


Từ khóa: Thành viên được gửi bài, Viết blog, Thành viên được trở thành nhà văn, Muốn thành viên gửi bài, Blogger...

4 Người Chọn Điều Này


loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem