Thai >2 years
Why do you sad???
bob >2 years
so... - với Quyên
John Cahill >2 years
a beautiful girl is sad omg(=Silly=)
Quyên >2 years
I also know anymore.(:|) - với John Cahill
John Cahill >2 years
why


loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem