I want to learn English. Can you help me?

Viết bởi Triệu Thủy TiênTriệu Thủy Tiên- (TrieuThuyTien)

image-1441507528.jpg
14 Người Chọn Điều Này
quynh >2 years
you
quynh >2 years
nice to meet yiu
quynh >2 years
hi
quynh >2 years
me too
emi hamxa >2 years
contact then :D
Albion Cullen >2 years
Nice
Thai >2 years
of course. Nice to meet you
Sameh Bouali >2 years
Hi i think that i can help you add me in facebook : https://www.facebook.com/semah.assassino(;))(:~))
Sameh Bouali >2 years
of course
Shawn Loh >2 years
i'm from singapore i can help you (:
Le Thanh Hai >2 years
(8-})
Joom >2 years
hi We can learn English together.
Quyen >2 years
hj
hoanganh >3 years
sure
of course !


loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem