I want to learn English. Can you help me?

Viết bởi Triệu Thủy TiênTriệu Thủy Tiên- (TrieuThuyTien)

image-1441507528.jpg
14 Người Chọn Điều Này
quynh >3 years
you
quynh >3 years
nice to meet yiu
quynh >3 years
hi
quynh >3 years
me too
emi hamxa >3 years
contact then :D
Albion Cullen >3 years
Nice
Thai >3 years
of course. Nice to meet you
Sameh Bouali >3 years
Hi i think that i can help you add me in facebook : https://www.facebook.com/semah.assassino(;))(:~))
Sameh Bouali >3 years
of course
Shawn Loh >3 years
i'm from singapore i can help you (:
Le Thanh Hai >3 years
(8-})
Joom >3 years
hi We can learn English together.
Quyen >3 years
hj
hoanganh >3 years
sure
of course !


loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem