I want to make friends and talk EL to everyone :))

Viết bởi KhanhTran_VNKhanhTran_VN- (KhanhTran)

KhanhTran_VN >3 years
NTC Huong: that's great!! In your freetime let talk EL with me :))
Đại Vĩ >3 years
(=dragon-superman=)
NTC Huong >3 years
me,too. we can improve our English?? Make friend???
Song Pham >3 years
(<4-P)


loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem