Leandro Gomes da Silva- (it.leandrogomes)

Giới tính: Nam / Tuổi: 33

Quốc gia: Brazil

Thành phố: Sao Paulo

Tham gia từ 2015

1 Vote: votevotevotevotevote halfvote half empty

Training the post

Tình trạng
Bạn chat ưa thích
Đại Vĩ

Giới tính: Nam / Tuổi: 20

Quốc gia: Viet Nam

Trung Tin Tran

Giới tính: Nam / Tuổi: 20

Quốc gia: American Samoa

Phạm Phú Long

Giới tính: Nam / Tuổi: 18

Quốc gia: Japan

Mint

Giới tính: Nam / Tuổi: 15

Quốc gia: Viet Nam


Hello people, I'm new user here, I'd like training my english, who can help me please?

Hello people, I'm new user here, I'd like training my english, who can help me please?

7 Người Chọn Điều Này
Hee hee >3 years
Me too
Nguyễn Thư >3 years
I need sombody to learn English with me too. Nice to meeat you ^^
loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem