Niệm Khắc- (Khacniem)

Giới tính: Nam / Tuổi: 26

Quốc gia: Viet Nam

Thành phố: Bac Ninh

Tham gia từ 2015

vote emptyvote emptyvote emptyvote emptyvote empty

Hi everyone! I'm a new member. i come from VietNam. I want to learn English, please help me. thanks!

Tình trạng
Bạn chat ưa thích
Ái Nhi Trần Thị

Giới tính: Nữ / Tuổi: 25

Quốc gia: Viet Nam


Niệm Khắc >3 years
Thank everyone!
Albion Cullen >3 years
Hi Niem. We are here to help you. we are providing online English tutor in just $0.99. Visit our site : http://www.eduniche.com(X-X)
loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem