Lun Nam- (ko_themdau)

Giới tính: Nữ / Tuổi: 26

Quốc gia: Viet Nam

Thành phố: Vinh Long

Tham gia từ 2015

vote emptyvote emptyvote emptyvote emptyvote empty


Đại Vĩ >3 years
Actually my english isn't good but we can chat each orther to improve ous englsih, Okay? If you want, Can you add me in your list facebook ?
loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem