Andy Lau- (lanexiuz)

Giới tính: Nam / Tuổi: 18

Quốc gia: Indonesia

Thành phố: Jakarta

Tham gia từ 2015

Quan tâm tới Bạn học nữ

2 Vote: votevotevotevote halfvote half emptyvote empty

English Enthusiasm

Tình trạng

Improve our speaking skill by talking.

Do you wanna have a conversation? Just send a chat to me and we will have it :)

4 Người Chọn Điều Này
kyte >3 years
ok
Song Pham >3 years
great!!!
loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem