Latest News of 2nd PUC Time Table Karnataka Board 2018

Viết bởi crazzle vishnu

The Karnataka board regulates and supervises the system of Secondary and higher secondary education in Karnataka State. Karnataka Board observes and governs the various activities that include devising of courses of study, prescribing syllabus, granting recognition to schools providing direction, support, and leadership for all secondary educational institutions.

Those Students who will sit in the Karnataka PUC Examination they have also needed 2nd PUC Exam Date Sheet for regular and private. Then According to the Department of Pre University Education, Karnataka is going to organize 2nd PUC Annual Examination.

According to the latest notification of Karnataka, Examination Board will be operated the exam of Commerce/ Arts/ Science streams in the month of March. Karnataka 2nd PUC Date Sheet 2018 has been published by Pre University Education Department, and it will be conducted from March 01, 2018 to March 17, 2018.

Some Steps to Check Second PUC Time Table Online

  1. Firstly students can visit the official website of conducting Board.
  2. Now click the available link of Karnataka Board category and open it.
  3. Then search and select the link of 2nd PUC Date Sheet and open it.
  4. And check your Karnataka PUC Time Table at provided Table.
  5. Download it and also save it.
  6. Take a Print out for further reference.

The Karnataka board of Pre-University Course admission is based on SSLC marks. After successful completion of PUC students could get admission in various colleges or Indian universities pharmacy, engineering.

They have any query regards to JAC12th Exam Date Sheet pdf Download they can leave the comment at bellow provided comment box. Then we will try to provide information suggestion for your reference. And for more info, you can visit our official website.


Hope Speak: Bạn muốn làm một cái gì đó mà mọi người công nhận như Hope Speak. Bạn muốn tạo ra một cái gì đó mà tồn tại và kéo dài nhiều thế hệ; được nhớ đến với hàng trăm năm. Bạn mong muốn truyền cảm hứng cho một người nào đó để họ xem nó như là cuộc sống, là một món quà và một niềm vui. Viết cho chúng tôi có nghĩa là bạn viết để thay đổi thế giới.

Hope Speak giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong việc học ngoại ngữ bằng cách gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với người nước ngoài


Từ khóa: Thành viên được gửi bài, Viết blog, Thành viên được trở thành nhà văn, Muốn thành viên gửi bài, Blogger...loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem