Learning English by listening to music

Viết bởi Dan NguyenDan Nguyen- (dan.n728)

Here is the link of this video:

There are many ways to improve your English, and listening to music is also a good way to do that.
Many people don't pay much attention while they're listening to music, especially to English songs just because it's a habit. But if you do, you will see the difference. You can learn grammar and new vocabulary through a song.
The song "Everything at once" of Lenka, an Australian singer is very interesting. The lyrics contain a lot of idioms and the melody is very catchy. Although this song is not very popular and it was released many years ago, it is still a good one in my opinion. Have you tried listening to it? Let's see how many idioms you can remember :D.
Have a good day!


Hope Speak: Bạn muốn làm một cái gì đó mà mọi người công nhận như Hope Speak. Bạn muốn tạo ra một cái gì đó mà tồn tại và kéo dài nhiều thế hệ; được nhớ đến với hàng trăm năm. Bạn mong muốn truyền cảm hứng cho một người nào đó để họ xem nó như là cuộc sống, là một món quà và một niềm vui. Viết cho chúng tôi có nghĩa là bạn viết để thay đổi thế giới.

Hope Speak giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong việc học ngoại ngữ bằng cách gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với người nước ngoài


Từ khóa: Thành viên được gửi bài, Viết blog, Thành viên được trở thành nhà văn, Muốn thành viên gửi bài, Blogger...

5 Người Chọn Điều Này
Dinh Phuong >2 years
just one in one with music more as u can get more ideas in it
Dinh Phuong >2 years
yes sure
Dinh Phuong >2 years
this is the best way to get it in our relaxing
Song Pham >3 years
hehe i listen to music everyday
Huong Pham >3 years
Love the song (:-X)
Dan Nguyen >3 years
that's fine, try to figure out how many idioms you can hear, lol
What if I listen to "no lyric" music hohoho


loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem