I hate Monday. I have a Sunday with many recreational activities. It was fun but also made me exhausted. So Monday morning I wake up and feel tired. I can not work well when I was still sleepy. Haiza


Hope Speak: Bạn muốn làm một cái gì đó mà mọi người công nhận như Hope Speak. Bạn muốn tạo ra một cái gì đó mà tồn tại và kéo dài nhiều thế hệ; được nhớ đến với hàng trăm năm. Bạn mong muốn truyền cảm hứng cho một người nào đó để họ xem nó như là cuộc sống, là một món quà và một niềm vui. Viết cho chúng tôi có nghĩa là bạn viết để thay đổi thế giới.

Hope Speak giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong việc học ngoại ngữ bằng cách gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với người nước ngoài


Từ khóa: Thành viên được gửi bài, Viết blog, Thành viên được trở thành nhà văn, Muốn thành viên gửi bài, Blogger...

Nhat Hoa >3 years
you are trying
ariboy hardja >3 years
hmmm
Mang Jeger >3 years
hi
Đại Vĩ >3 years
yes, i do. i must to learn a lot of english as grammar and vocabular because i never have tried it before should now i regret about it but this is a reason, Still a different reason is in the teacher, they are focus skill grammar importand so Still a lot of different grammar which i don't know
Sally >3 years
Đại Vĩ: Do you to learn a lot on Sunday?
Sally >3 years
Song Pham: Thank you but I do not have the habit of drinking coffee, coffee is not good for my health :(
Đại Vĩ >3 years
Oh, i hate sunday because it isn't a advantage day with me
Song Pham >3 years
buy a cup of coffee, and starting your day


loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem