IMG_20141027_232218-1439197651.JPG

In the future , I hope I will be a good doctor.
My job need technical English for Medical.
I want to speak English good. Now, My english very terrible. Can you help me? (=dragon-cry=) (=dragon-cry=) (=dragon-cry=)


Hope Speak: Bạn muốn làm một cái gì đó mà mọi người công nhận như Hope Speak. Bạn muốn tạo ra một cái gì đó mà tồn tại và kéo dài nhiều thế hệ; được nhớ đến với hàng trăm năm. Bạn mong muốn truyền cảm hứng cho một người nào đó để họ xem nó như là cuộc sống, là một món quà và một niềm vui. Viết cho chúng tôi có nghĩa là bạn viết để thay đổi thế giới.

Hope Speak giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong việc học ngoại ngữ bằng cách gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với người nước ngoài


Từ khóa: Thành viên được gửi bài, Viết blog, Thành viên được trở thành nhà văn, Muốn thành viên gửi bài, Blogger...

13 Người Chọn Điều Này
huzaifa >3 years
well if you want to learn from the best then come to me or dont bother
In the future, I hope I will be a good doctor. My job "needs" technical English for Medical.I want to speak "good" English. My English very terrible. Can you help me?
DUCTA >3 years
I cant help you, but just faith and hope(;))
doctor and study english
#Vinh Vũ, yes, of course. (=dragon-hahayouarefine=)
Vinh vũ >3 years
wowwww ! I'm also sudying on a medical school to become a doctor . can you be my friend ?(;))
If you want add me in the Skype it.leandrogomes we can speaking together and learning more
Mia >3 years
Hospital is your?
Mint >3 years
this web is very good - với Đại Vĩ
Mint >3 years
good luck
Keep calm and still trying!
Ha Tran >3 years
i speak english very bad . Let's try together. Good luck(=dragon-hahayouarefine=)
Đại Vĩ >3 years
You are welcome. Can you accept my ' yêu cầu kết bạn' on facebook(=)))
Oh, I think so . thanks you (=dragon-oam=)
Đại Vĩ >3 years
Just need to effort to make it. Your wish will complete soon


loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem