avt_new-1415937129.jpg

The term die-cast toy here refers to any toy or collectible model produced by using the die casting method. The toys are made of metal, with plastic, rubber, or glass details. Wholly plastic toys are made by a similar process of injection moulding, but the two are rarely confused. The metal used is either a lead alloy (in the first toys), or more commonly Zamak (or Mazak in the UK), an alloy of zinc with small quantities of aluminium and copper. Lead, as previously so widely used for cast metal toys, or iron are impurities that must be carefully avoided in this alloy, as they give rise to zinc pest. These alloys are also referred to casually as white metal or pot metal, although these terms are also confused with the lead toy alloys. The most common die-cast toys are scale models of automobiles, aircraft, construction equipment, and trains, although almost anything can be produced by this method.....

Source: Wikipedia


Hope Speak: Bạn muốn làm một cái gì đó mà mọi người công nhận như Hope Speak. Bạn muốn tạo ra một cái gì đó mà tồn tại và kéo dài nhiều thế hệ; được nhớ đến với hàng trăm năm. Bạn mong muốn truyền cảm hứng cho một người nào đó để họ xem nó như là cuộc sống, là một món quà và một niềm vui. Viết cho chúng tôi có nghĩa là bạn viết để thay đổi thế giới.

Hope Speak giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong việc học ngoại ngữ bằng cách gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với người nước ngoài


Từ khóa: Thành viên được gửi bài, Viết blog, Thành viên được trở thành nhà văn, Muốn thành viên gửi bài, Blogger...

hi you, nice to meet you


loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem