Merry Christmas ^^- (View post)

lamtranpc >2 years
happy new year
binh >3 years
so cute

How to Be Alone Without Getting Lonely

How to Be Alone Without Getting Lonely

The simple answer to loneliness is surrounding yourself with other people, but that’s not always an option—or something you want. Here are some less-obvious ways to help you keep your alone time from making you feel lonely.

Keep Focused on the Present

![How to Be Alone Without Getting Lonely](http://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/s--oU-22qCj--...

read more
7 People Hand Up This
This is very helpful for me ,,,,
Bharath >3 years
Well said friend :)

Công nghệ IMAX đến Việt Nam - Sài Gòn

download-1426741087.jpg

Lịch sử điện ảnh đất nước hình chữ S bắt nguồn từ những năm 1910 khi Léopold Bernard thiết lập một chuỗi hệ thống các rạp chiếu bóng phục vụ cho nhân dân ở khu vực phía nam. Mặc dù kĩ xão điện ảnh đã bị thụt lùi sau nửa thế kỉ chiến đấu giành độc lập, nhưng đà tăng trưởng quốc gia trong 20 năm qua đã góp phần tạo ra một tầng lớp khán giả mới và một ngân sách đủ mạnh để phát triển ngành nghệ thuật thứ bảy trong nước.

Nhà nước đã chi 309 triệu đô cho Cục nghệ thuật Điện Ảnh cho đến tận 2020. N...

read more
2 People Hand Up This

7 Essential Tips for Photographing the Moon

c645732a867b5c9384812ddfd700bc8e-1418192332.jpg

This is great! (:8>) Gives great ideas and even though a couple were kind of obvious, the "iphone photographers" will understand why they cannot do this. And also will increase your knowledge a bit too! https://www.flickr.com/photos/gorcsev/5504125832/

2 People Hand Up This
loading
Articles were updated, click here to see it