Salem Boom- (SalemBoom)

Gender: Female / Age: 27

Country: Viet Nam

City: Ho Chi Minh City

Member since 2015

vote emptyvote emptyvote emptyvote emptyvote empty

crazy thing ! ^^ !

Status

About me

Có thể điều đầu tiên làm bạn phải chú ý đến một cuốn sách là trang bìa được thiết kế thật ấn tượng nhưng bạn sẽ dần lãng quên điều đó khi bắt đầu để tâm tới nội dung của cuốn sách :)

Favourite friends
berk

Gender: Male / Age: 24

Country: Turkey

Hasan Özçifçi

Gender: Male / Age: 24

Country: Turkey


loading
Articles were updated, click here to see it