Sally Truong- (Sallytruong)

Giới tính: Nữ / Tuổi: 16

Quốc gia: Viet Nam

Thành phố: Nha Trang

Tham gia từ 2016

Quan tâm tới Bạn học

vote emptyvote emptyvote emptyvote emptyvote empty


lethilien ~1 year
you can chat English to me
Vin ~1 year
Those who wants to improve their english skills just inbox me.
loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem