:(- (Xem bài viết)

:(

tìm nha la tìm nhà.... tìm phòng...khó dữ... chắc do mình khó tính quá... ai biểu tự kỉ quá làm chi

my dream

cong_chua_du_gvv005-1441877549.jpg

My dream is a great chef, creates delicious dishes for everyone. I gave up the dream and start living with the accounting industry, I like math, but I do not fit that sector because I was sloppy, not for very picky. I want to study but my English is very bad, I say not good. I'm starting from scratch, from the second one, a start is not smooth, but I will try ... never give up

2 Người Chọn Điều Này
DUCTA >3 years
I thinh. you will change your life if love it -> Success
DUCTA >3 years
Hi. friend.

...

Khả năng của nó ngày càng tệ, nó toàn gặp phải những người chi chi không? nó cảm giác sợ và lo , sẽ ra sao nếu nó lún sâu vào con đường này ????

...

3 Người Chọn Điều Này
Teotito >3 years
Học ở đâu thế b?
Sarena >3 years
??? - với Lương Dương

bad day

ngày hôm nay quá tồi tệ, nó như con thiêu thân lao vào vòng xoáy cuộc đời và có những suy nghĩ điên dại....

3 Người Chọn Điều Này
chị cũng vậy, nhớ cả cái đám độp xe dộ nữa chớ :v - với Sarena
Sarena >3 years
em nhớ chị - với Nguyễn Huệ
loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem