Tiger Tong- (sincamons)

Giới tính: Nam / Tuổi: 33

Quốc gia: Viet Nam

Thành phố: Ho Chi Minh City

Tham gia từ 2015

vote emptyvote emptyvote emptyvote emptyvote empty

Hello ! I want to write a short brief for my Creative Team. My problem is I don't know how to put my passion into the brief, to make it more attracti.

Tình trạng

loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem