Snowman Popscicle Stick Ornament

Viết bởi ChiangChiang- (Chiang)

9578737_f120-1418886476.png

There are many versions of this one

This one is a culmination of lots of ideas. I put together my own version of this cute snowman using what I had on hand.

The body is a jumbo craft stick and the hat brim is a section out of a regular size popsicle stick. Usually pop stick snowmen have black hats, but for mine I chose blue. I remembered I had some blue ribbon I got on sale after Christmas last year with pretty snowflakes on it. Honestly this particular ribbon was difficult to make "work" with tying etc. because it was too wide. I ended up folding it in half to make it narrower and glued down the ends to make them stay. I'm happy with the results. I think felt strips would work much better - especially with kids.


Hope Speak: Bạn muốn làm một cái gì đó mà mọi người công nhận như Hope Speak. Bạn muốn tạo ra một cái gì đó mà tồn tại và kéo dài nhiều thế hệ; được nhớ đến với hàng trăm năm. Bạn mong muốn truyền cảm hứng cho một người nào đó để họ xem nó như là cuộc sống, là một món quà và một niềm vui. Viết cho chúng tôi có nghĩa là bạn viết để thay đổi thế giới.

Hope Speak giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong việc học ngoại ngữ bằng cách gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với người nước ngoài


Từ khóa: Thành viên được gửi bài, Viết blog, Thành viên được trở thành nhà văn, Muốn thành viên gửi bài, Blogger...

3 Người Chọn Điều Này
Dinh Phuong >3 years
maybe u have been in catholic


loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem