Something about English

Viết bởi Vô Danh- (vodanh)

Question : Why we need to learn English ?
When you read this question for the first time , it seems that's an easy question , right. If you want to have a good job, learning English is granted . Nowadays , English became the most internationalized language, if you're not good English , this equivalent to no good job. In the same way, know English , know success . Currently , teaching English also became a hot job because it could be brought to you a lot of money because there are many young students trying to improve their English . They're willing to pay you more money as long as they can good at English . In contrast, English teachers always improve quality of teaching such as using the lasted modern technology, selective documents, .. to attract students . However, the final result depends on effort's learners so much . No pain, no gain


Hope Speak: Bạn muốn làm một cái gì đó mà mọi người công nhận như Hope Speak. Bạn muốn tạo ra một cái gì đó mà tồn tại và kéo dài nhiều thế hệ; được nhớ đến với hàng trăm năm. Bạn mong muốn truyền cảm hứng cho một người nào đó để họ xem nó như là cuộc sống, là một món quà và một niềm vui. Viết cho chúng tôi có nghĩa là bạn viết để thay đổi thế giới.

Hope Speak giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong việc học ngoại ngữ bằng cách gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với người nước ngoài


Từ khóa: Thành viên được gửi bài, Viết blog, Thành viên được trở thành nhà văn, Muốn thành viên gửi bài, Blogger...

3 Người Chọn Điều Này
Sally >3 years
I like " No pain, no gain "
Đại Vĩ >3 years
Teaching english is hot job, yep i know but i feel make teacher it won't have many money. Are you have same me?
Song Pham >3 years
totally agree!!! I want to use E everyday ^^
Vô Danh >3 years
It's embarrassing but I learned English for a long time ago .(:~)) . However, I don't intend to give it up. There is still a long way to go
Ricky Nguyen >3 years
And what about you? Hpw do you learn E?
Đại Vĩ >3 years
i have never felt english importan before. But now, i feeling it very valuble. i hope to my english to improve soon
Hồi_Arsenal >3 years
You speak very true. Nowadays not english almost you haven't a good job.


loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem