Song Pham- (songpham)

Giới tính: Nam / Tuổi: 30

Quốc gia: Viet Nam

Thành phố: Ho Chi Minh City

Tham gia từ 2014

Quan tâm tới Bạn học

20 Vote: votevotevotevote halfvote half emptyvote empty

I love rain, but I often open my umbrella when it rains T_T

Tình trạng
Bạn chat ưa thích
Huong Pham

Giới tính: Nữ / Tuổi: 24

Quốc gia: Viet Nam

Thai Anh

Giới tính: Nam / Tuổi: 27

Quốc gia: Viet Nam

Tran Tuan ANh

Giới tính: Nam / Tuổi: 28

Quốc gia: Viet Nam

Chiang

Giới tính: Nữ / Tuổi: 29

Quốc gia: Viet Nam


Song Pham ~1 year
(:D) now we are comeback to normal day :(
congratulations halloween happy
lymajy ~1 year
/.'
Hoang Bao ~1 year
maybe.but i think i havent time for it.i spent my free time for about improve my english - với Song Pham
<< Đọc thêm >>
loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem