tâm trạng không tốt .tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn tôi buồn

Viết bởi trần huyền mytrần huyền my- (mymy12)

James Madan >3 years
nice
Long Fury >3 years
i vow to love all girls that none may suffer the torments of the dead lovely
I always make mistakes. I’m so foolish - với pokemon
pokemon >3 years
because she dont have any money (=poc-oh=)
TTOH >3 years
dont be sad, girl^^
Song Pham >3 years
why are you sad, tell me (:-X)
TTOH >3 years
oh~ so beautiful girl (:-X)


loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem