tìm sửa dùm bài tập

Written by Kim ThoảngKim Thoảng- (kimthoang)

chúng tôi đã không viết thư cho nhau trong một thời gian dài. gần đây, quy tắc trong gia đình tôi có những thay đổi, rất vui được chia sẻ với bạn.

là học sinh lớp 12, lượng bài tập của tôi rất khó, vì vậy ba mẹ cho phép tôi sử dụng máy tính để phục vụ nhu cầu học tập. thỉnh thoảng, tôi cảm thấy áp lực và căng thẳng, mẹ sẽ cho phép tôi nghe nhạc hoặc xem phim để được thư giãn. tuy nhiên, gia đình rất nghiêm khắc trong những việc tôi làm không đúng. mẹ sẽ không cho phép tôi đọc tiểu thuyết cho đến khuya mà quên rằng mình chưa làm bài tập. tôi không được phép uống rượu, bia, và hút thuốc lá bởi vì nó có hại cho sức khỏe và là chất dễ gây nghiện. và tôi không được phép đi ra ngoài khi trời tối vì họ nghĩ rằng bên ngoài rất nguy hiểm.
đặc biệt, gia đình tôi không cho phép tôi yêu sớm vì nghĩ rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của tôi, quan trọng hết là tôi đang là một học sinh.
những quy tắc trong gia đình luôn là điều tốt đẹp đối với tôi, tôi yêu gia đình tôi.
còn bạn thì sao? quy tắc trong gia đình bạn có sự thay đổi không? bạn nghĩ như thế nào về điều đó?
rất mong nhận được thư trả lời từ bạn
bán của San
we did not write to each other in a long time. Recently, my family rules changes, are happy to share with you.

12th grade students, the amount of my exercise very difficult, so parents let me use the computer to serve academic needs. occasionally, I feel the pressure and tension, she would allow me to listen to music or watch movies to relax. however, the family was very strict in what I do wrong. mom will not let me read the novel until late that I have not forgotten that homework. I'm not allowed to drink wine, beer, and tobacco because it is harmful to health and is addictive substances. and I am not allowed to go out after dark because they think the outside is very dangerous.

especially, my family would not let me love soon because they think it will affect my studies, I am critical of all was a student.

the rules of the family is always a good thing for me, I love my family.

How about you? rules in your family have changed? How do you think about that?

we hope to receive a reply from you

Sale of San


Hope Speak: You want to do something that people recognize like us. You want to create something that lasts generations; that is remembered for hundreds of years. You desire to inspire someone to see life as it really is, a gift and a pleasure, being to be grateful for. When you write for us means you write to change the world.

Hope Speak lets you save time and money for learning languages by chat with strangers and chat with random people you meet


Tags: Submit guest post, Add blog post, Become guest writer, Guest bloggers wanted, Looking for guest bloggers...

Song Pham >3 years
Oh, you should use a capital letter to begin a sentence. Use "Moreover, I am not allowed" instead of "and I am not allowed". The sentence "the rules of the family is always a good thing for me" and "I love my family" has nothing related to the other after the comma, so i think this sentence is non sense. Just my opinion, however i like your effort, keep it up!!! (<4-P)


loading
Articles were updated, click here to see it