Trần Viết Tuân- (tranviettuan1993)

Giới tính: Nam / Tuổi: 25

Quốc gia: Viet Nam

Thành phố: Ho Chi Minh City

Tham gia từ 2015

Quan tâm tới Bạn học nữ

vote emptyvote emptyvote emptyvote emptyvote empty

i am looking for friend to study english to take the test ielts.

Tình trạng

Nice day!

I become a mental disorder with you.

1 Người Chọn Điều Này

Looking for friends to pratice English

I'm 23 years old, i will take the test ielt next year. I want to make new friend who want to improve english so that we can study together.

7 Người Chọn Điều Này
Forget_me_not >3 years
nice to make frienđ
so, do you have skype? i think we should use skype to study together becaus it convinience
loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem