Phước Nguyên- (tungem)

Gender: Male / Age: 98

Country: Viet Nam

City: Da Lat

Member since 2015

vote emptyvote emptyvote emptyvote emptyvote empty


tôi không giỏi tiếng anh nhưng tôi muốn kết bạn

11224273_496589147175285_8543313497476827754_n-1437916271.jpg

mình thật sự k giỏi tiếng anh mình ở đây múc đích chỉ muốn kết bạn (:-3)

10 People Hand Up This
THIEN HUONG >3 years
(:~))
loading
Articles were updated, click here to see it