Vietnamese New Year is very happy .

Viết bởi Hoàng LâmHoàng Lâm- (Fair11)

Việt Nam ,January , 26th , 2017
Hello my friends from many other countries . Vietnamese New Year is the most important and wonderful celebration in VN culture . Everyone can wear many new and beautiful clothes (:8>) and watch firework . People can rest after working hard ,enjoy our cultural foods include Chung Cake, Day Cake . Kids are received many lucky money by adults (=Ligthbulb=) from their parents ,neighborhood .The traditional greeting is ''Happy New Year'' and ''Long Life Of 100 Years'' is used by children for elders.(=dragon-dreaming=).Year-end Gathering is a national favorite comedy show broadcast during the night before the New Year's Eve. So only 3 days left is the time for us to say HAPPY NEW YEAR.(:8>)(:8>)(:8>)(:8>)((3D))
My E is not good but can we be friends each other ?


Hope Speak: Bạn muốn làm một cái gì đó mà mọi người công nhận như Hope Speak. Bạn muốn tạo ra một cái gì đó mà tồn tại và kéo dài nhiều thế hệ; được nhớ đến với hàng trăm năm. Bạn mong muốn truyền cảm hứng cho một người nào đó để họ xem nó như là cuộc sống, là một món quà và một niềm vui. Viết cho chúng tôi có nghĩa là bạn viết để thay đổi thế giới.

Hope Speak giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong việc học ngoại ngữ bằng cách gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với người nước ngoài


Từ khóa: Thành viên được gửi bài, Viết blog, Thành viên được trở thành nhà văn, Muốn thành viên gửi bài, Blogger...

16 Người Chọn Điều Này
Kenny Small ~1 year
hi
Oh. Your E is very good. It is not bad
Hoang Bao ~1 year
neighbor not neighborhood on row 8 as you wrote :D


loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem