Chief- (Viking)

Giới tính: Nam / Tuổi: 21

Quốc gia: Pakistan

Thành phố: Peshawar

Tham gia từ 2015

2 Vote: votevotevote emptyvote emptyvote empty

I will be back before you pronunce afjkhnfkualnfhukcakecnhkj :)

Tình trạng
Bạn chat ưa thích
Bình Thanh La

Giới tính: Nam / Tuổi: 23

Quốc gia: Viet Nam

Antay

Giới tính: Nữ / Tuổi: 22

Quốc gia: Australia

Nhã Phan

Giới tính: Nữ / Tuổi: 22

Quốc gia: Viet Nam

Nguyễn Ngọc Dung

Giới tính: Nữ / Tuổi: 20

Quốc gia: Viet Nam


TODAY IS THE DAY

17802_832197116864790_1190616115737546519_n-1437754796.jpg

Do nOT pUt Off tiLL ToMoRroW wHaT u cAn dO tOdAY (:~))

3 Người Chọn Điều Này
Chief >2 years
(:~))
dang nguyen >2 years
good

RELATIONSHIP

Relationship Doesn'T geT closeR by meetinGs,
BuT iT is sweetenD by thoughts,
I care for U in my own strange way,
May bE u'll never know..!!!
May bE i'll neVer Show..!!!

5 Người Chọn Điều Này
Chief >2 years
(:~))
Song Pham >2 years
Romantic guy
loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem